Agencja reklamowa Modart

Aktualności/Promocje

Loteria „Mieszkam w Rzeszowie” –  już po losowaniu zwycięzców.

Wyniki losowania
laureat nagrody głównej Natalia G.
laureat nagrody I-go stopnia Wioleta W.
laureat nagrody II-go stopnia Czesław M.
laureat nagrody III-go stopnia Oleksandr Ch.
laureat nagrody IV-go stopnia Daria P.
laureat nagrody V-go stopnia Krzysztof N.
laureat nagrody VI-go stopnia Elżbieta O.
laureat nagrody VII-go stopnia Antonina M.
laureat nagrody VIII-go stopnia Maria D.
laureat nagrody IX-go stopnia Kamila F.
laureat rezerwowy nagrody głównej Kinga G.
laureat rezerwowy nagrody I-go stopnia Paweł L.
laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia Łukasz T.
laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia Teresa B.
laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia Marta Sz.
laureat rezerwowy nagrody V-go stopnia Zuzanna B.-B.
laureat rezerwowy nagrody VI-go stopnia Artur S.
laureat rezerwowy nagrody VII-go stopnia Eugenia G.
laureat rezerwowy nagrody VIII-go stopnia Lesław S.
laureat rezerwowy nagrody IX-go stopnia Michał N.


Formularz danych osobowych LAUREATA NAGRODY

Aktualności/Promocje

Poznajcie tegorocznych laureatów loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Rzeszowie”. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Pamiętajcie, żeby wygrać trzeba grać!

Tym razem imprezę plenerową pod hasłem „RPO – Rozkręcamy Powszechny Optymizm” zorganizowaliśmy w Ełku na Placu Jana Pawła II.

10 czerwca czekały na Was także warsztaty edukacyjne, rodzinne gry i łamigłówki. Dla małych i dużych przygotowaliśmy warsztaty robotyki, jak również stoisko cyrkowe.

Najmłodsi mieszkańcy miasta i województwa pod opieką animatorów pobawili się m.in. w dmuchanym Wesołym Miasteczku oraz wzieli udział w licznych konkursach, grach i zabawach przygotowanych specjalnie dla nich.

Wiadomo, że wspólne świętowanie redukuje kalorie, dlatego dla zgłodniałych czekały darmowe degustacje regionalnych potraw.

Wieczorem rozpoczęliśmy muzyczne szaleństwo. Na scenie wystąpili: Traffic Junky, Kortez i Ania Dąbrowska.

Zobaczcie jak się bawiliśmy!

 

 

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. Ekonomia Wodny na Warmii i Mazurach – perspektywy inteligentnej specjalizacji, która towarzyszyć będzie Międzynarodowym Regatom Rowerów Wodnych Jeziorak 2017. Konferencja odbędzie się 26 maja 2017 r. w Hotelu Port 110 w Iławie.

Konferencja skierowana jest do szeroko rozumianej branży jachtowej, przedstawicieli firm i instytucji świadczących usługi w zakresie transportu wodnego i turystyki, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, środowisk naukowych i samorządów lokalnych.

Główne cele konferencji to przedstawienie dobrych praktyk z regionu we wdrażaniu rozwiązań dotyczących rynku pracy poprzez współpracę na linii: biznes – szkoła zawodowa – samorząd oraz przedstawienie oczekiwań i pomysłów na wsparcie przedsiębiorców w zakresie nawiązywania współpracy ze szkołami zawodowymi i administracją samorządową. Konferencja będzie dobrą okazją do spotkania i integracji przedsiębiorców z sektora, działających w województwie.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom, zaproszeni eksperci odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania, a poruszone tematy przybliżą charakterystykę sektora.

Udział  w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 22 maja 2017 r. na adres konferencja.promocja@warmia.mazury.pl.Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu program konferencji i formularz zgłoszeniowy.

KONFERENCJA EKONOMIA WODY NA WARMII I MAZURACH – zaproszenie

KONFERENCJA EKONOMIA WODY NA WARMII I MAZURACH – program

KONFERENCJA EKONOMIA WODY NA WARMII I MAZURACH – formularz

 

Aktualności/Promocje

Loteria „Rozlicz PIT w Rzeszowie” – już po losowaniu zwycięzców.

Wyniki losowania:

laureat nagrody głównej Piotr C.
laureat nagrody I-go stopnia Jerzy G.
laureat nagrody II-go stopnia Barbara R.
laureat nagrody III-go stopnia Krzysztof C.
laureat nagrody IV-go stopnia Piotr K.
laureat nagrody V-go stopnia Katarzyna W.
laureat nagrody VI-go stopnia Małgorzata B.
laureat nagrody VII-go stopnia Maciej W.
laureat nagrody VIII-go stopnia Dorota W.
laureat nagrody IX-go stopnia Justyna W.
laureat rezerwowy nagrody głównej Kamil Ż.
laureat rezerwowy nagrody I-go stopnia Joanna M.
laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia Zbigniew L.
laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia Magdalena D.
laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia Barbara K.-P.
laureat rezerwowy nagrody V-go stopnia Anna Ł.
laureat rezerwowy nagrody VI-go stopnia

Edyta

K.
laureat rezerwowy nagrody VII-go stopnia Paweł S.
laureat rezerwowy nagrody VIII-go stopnia Robert B.
laureat rezerwowy nagrody IX-go stopnia Grzegorz W.

Formularz_laureata_Rozlicz PIT w Rzeszowie

 


Badanie PARP: Blisko połowa firm chce wkrótce inwestować w innowacje

47 proc. przedsiębiorców planuje w najbliższych miesiącach istotnie zwiększać wydatki na innowacje. Co ósma firma chce je podwoić. Szefowie firm oceniają, że dysponują odpowiednimi zasobami, niemniej chcieliby wzmocnić finanse i poprawić kompetencje pracowników do rozwijania innowacji.

Takie są wyniki najnowszego badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na temat strategii innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie października i listopada br. na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorstw.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy, 12 proc. firm, czyli co 8 przedsiębiorstwo planuje podwoić swój budżet na innowacje. Kolejne 18 proc. chce zwiększyć budżet o połowę i następne 17 proc. o mniej więcej 1/3. Tylko 10 proc. nie zamierza zmieniać obecnego budżetu. Oznacza to, że prawie połowa (47 proc.) polskich firm planuje, że w ciągu roku zainwestuje w rozwiązania innowacyjne.

Większość firm, które mają strategię innowacyjną lub planują ją opracować, twierdzi, że posiada zasoby do jej realizacji. Ale też z nich chciałaby wzmocnić zasoby finansowe (84 proc. wskazań), ludzkie (79 proc.), informacyjne (75 proc.) i rzeczowe (64 proc.).

– Jeśli te deklaracje się potwierdzą, wkrótce będziemy mieć silny bodziec do rozwoju gospodarki. I co najważniejsze, rozwój ten będzie oparty na innowacjach, które pozwolą polskim firmom wyjść z pułapki przeciętnego produktu, a na tym zależy wszystkim instytucjom skupionym wokół Ministerstwa Rozwoju. Liczę, że dzięki środkom unijnym, które inwestuje PARP, możemy ten proces jeszcze przyśpieszyć – twierdzi Patrycja Klarecka, prezes PARP.

W tworzeniu innowacji pomogą fundusze unijne dla przedsiębiorców. Harmonogram konkursów dla firm przewiduje przyspieszenie kontraktacji projektów we wszystkich agencjach i spółkach Polskiego Funduszu Rozwoju.

Szybko przyswajamy nowości

Przedsiębiorcy w Polsce szybko adaptują innowacyjne rozwiązania do swojej działalności – to kolejny wniosek z badania. 44 proc. z nich uważnie patrzy na liderów i rozwija się zgodnie z rozwojem branży. Co trzecia firma naśladuje upowszechniające się rozwiązania. Firmy, które zaczynają reagować dopiero pod wpływem presji konkurentów, albo zachowują swój tradycyjny model działania są w mniejszości, stanowią 20 proc. populacji sektora przedsiębiorstw.

– Wyniki badań pokazują, że polscy przedsiębiorcy dość dobrze orientują się, że aby utrzymać się na rynku, muszą wprowadzać nowe produkty, zmieniać technologie i procesy. Świadomych tego jest blisko 60 proc. firm, co czwarta systematycznie wprowadza na rynek nowe produkty, a co trzecia robi to przynajmniej od czasu do czasu – mówi Patrycja Klarecka.

Menadżerowie mają aspiracje

Przeważająca większość przedsiębiorców zgadza się, że skuteczność wdrożeń innowacji jest zależna od odpowiedniej alokacji zasobów i kultury innowacyjnej, niewiele niżej cenione są: usystematyzowany sposób dochodzenia od pomysłu do produktu oraz innowacyjna strategia firmy.

Właściciele i zarządzający firmami bardzo interesująco odpowiadają na pytanie co należałoby w firmie poprawić pod kątem tworzenia nowych rozwiązań. Okazuje się, że najczęściej poprawy wymagają: odpowiednia alokacja zasobów i usystematyzowany sposób wdrażania innowacji (odpowiednio 81 proc. i 73 proc. wskazań). Są to kluczowe czynniki warunkujące przekucie dobrego pomysłu w rzeczywisty produkt. Mniej firm wskazuje na potrzebę poprawy w obrębie strategii innowacyjnej firmy (67 proc.) i kultury pracy nastawionej na innowacje (62 proc.).

– Wniosek z tego, że zarządzający firmami są bardziej gotowi na wprowadzanie innowacji niż pozwalają im na to zasoby i obowiązujący w firmie model ich wdrażania – ocenia Paulina Zadura-Lichota, która pilotuje badanie z ramienia Agencji.

Najczęściej to nowa technologia zmienia firmy

Kluczowe czynniki, które zdeterminowały badane firmy do opracowania strategii innowacyjnej to pojawienie się nowej technologii (63 proc. wskazań) i potrzeby zgłaszane przez klientów (55 proc. wskazań). Znacznie rzadziej przedsiębiorcy wskazują na takie czynniki jak stwierdzona gorsza pozycja na rynku czy nowy konkurent, być może z tego powodu, że w takich sytuacjach wdraża się inne (szybsze) działania chroniące pozycję firmy na rynku. Dla większości przedsiębiorstw to właśnie klient jest tym głównym motorem do zmian. Nawet podmioty, które nie posiadają opracowanej strategii innowacyjnej, twierdzą, że gdyby miała takowa powstać, to wynikałaby przede wszystkim z potrzeby zgłoszonej przez klienta (70 proc wskazań).

 

Badania rynku pracy wskazują, że pracodawcy mają coraz większe trudności w pozyskaniem pracowników o wymaganych kompetencjach. Jednocześnie z roku na rok rośnie liczba firm, które aktywnie współpracują ze szkołami i uczelniami współtworząc programy edukacyjne i realizując projekty, które pozwalają młodym ludziom uzyskać kompetencje wymagane przez rynek pracy. Właśnie do takich firm skierowany jest konkurs Pracodawca Jutra organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy podejmują wysiłek przygotowania młodych osób – uczniów, studentów i absolwentów – do podjęcia pierwszej pracy. Działania, realizowane przez pracodawców ubiegających się o tytuł Pracodawcy jutra 2016, umożliwiają młodym osobom zdobycie lub rozwój kompetencji, dzięki którym staną się one wartościowymi, poszukiwanymi na rynku pracownikami, świadomie kształtującymi swoją karierę zawodową.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: Pracodawca Jutra w sektorze MŚP i Pracodawca Jutra wśród dużych przedsiębiorców

W czteroletniej historii konkursu Pracodawca Jutra, organizowanego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, zgłoszono prawie 300 projektów, z czego 30 % pochodziło od firm z sektora MŚP.
Do najsilniej reprezentowanych branż w konkursie należą: usługi IT, usługi finansowe i rachunkowe, produkcja, w tym motoryzacja. Jednak tytuł Pracodawcy Jutra może otrzymać każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży, którą reprezentuje. Warunkiem jest spełnienie kryteriów odnoszących się do aktywności firmy na rzecz edukacji młodych osób: pomysłu na projekt i wysokiej jakości merytorycznej działań.

Do tej pory tytuł Pracodawcy Jutra otrzymało 26 przedsiębiorców, zarówno dużych, jak i małych i średnich, a 5 firm zostało w konkursie wyróżnionych.

Tytuł ten świadczy o poważnym traktowaniu przez pracodawcę osób młodych, przez co chętnie jest wykorzystywany przez firmy do promowania swojej marki pracodawcy wśród osób poniżej 30 roku życia.

6 grudnia 2016 r. podczas uroczystej gali finałowej kolejne pięć firm otrzymało tytuł Pracodawcy Jutra, a cztery zostały wyróżnione jako dobra praktyka.
Tytuł Pracodawca Jutra 2016 otrzymały firmy: Rafako S.A., Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.; Comarch S.A.; Euvic Sp. z o.o. oraz Biuro Rachunkowe Biurex Sp. z o.o.
Wyróżnienia otrzymały firmy: Sitech Sp. z o.o., Man Bus Sp. z o.o., Multiserwis Sp. z o.o. oraz Medincus Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
W tegorocznej edycji konkursu o tytuł walczyło 47 firm. Wśród nich było 27 MŚP. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od firm z branży IT.

ekofarma

Podnoszenie kompetencji przedsiębiorstw i ich pracowników, budowanie dialogu
i partnerstwa oraz prezentacja rozwiązań przyczyniających się do rozwoju firm – to główne tematy konferencji inaugurującej cykl spotkań regionalnych pn. Dialog dla kompetencji Jutra.

30 sierpnia 2016 roku w Gdańsku odbyła się konferencja inaugurująca projekt Dialog dla kompetencji Jutra współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji wzięło udział ponad 170 osób, w tym przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele partnerów projektu oraz instytucji otoczenia biznesu, a także eksperci zajmujący się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Konferencję otworzyła oraz przybyłych gości przywitała Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja składała się trzech części. W pierwszej zostały przedstawione trendy, które w najbliższych latach będą wpływać na rozwój firm. Zaprezentowane zostały obszary działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do 2020 w zakresie podnoszenia kompetencji przedsiębiorstw i ich pracowników. Druga część została poświęcona budowaniu przewagi firmy, planowaniu rozwoju i zarządzaniu zmianami z perspektywy praktyków biznesu. Z kolei ostatnia, trzecia część została podzielona na cztery równoległe ścieżki tematyczne dotyczące zagadnień związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, budowaniem dialogu i partnerstwa wewnątrz przedsiębiorstw oraz prezentacją rozwiązań przyczyniających się do rozwoju firm.

Podczas spotkania przedstawione zostały cele i założenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Anna Świebocka-Nerkowska zwróciła uwagę, iż Sektorowe Rady ds. Kompetencji (SR), są jedną z odpowiedzi na problem niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców.  Mówiła: „Prowadzone przez PARP badanie „Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL) wyraźnie pokazuje, że na przestrzeni ostatnich sześciu lat luka kompetencyjna staje się coraz wyraźniejsza. W połączeniu z pułapką demograficzną może być czynnikiem utrudniającym lub wręcz blokującym innowacje w Polsce. Naszym celem jest przekonanie firm MŚP, że warto włączać się w przygotowanie przyszłych pracowników do pracy, że od pracownika nie tylko należy wymagać, ale też można go kształtować. Myślenie o rozwoju to także myślenie o pracownikach, analizowanie kompetencji zarówno posiadanych, jak i niezbędnych w kolejnych etapach rozwoju. Włączenie przedsiębiorców (czy szerzej – pracodawców) we współpracę ze szkołami i uczelniami postrzegaliśmy – i nadal postrzegamy – jako nasze zadania. Zdajemy sobie sprawę, że małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) zatrudniające cztery osoby nie wejdzie we współprace ze szkołą zawodową i nie zorganizuje klasy patronackiej. Jednak kilka takich firm działających w jednej branży, zrzeszonych w organizacji przedsiębiorców – już tak. Właśnie takie działania mają inicjować i promować Sektorowe Rady ds. Kompetencji, których pierwszy etap powoływania właśnie finalizujemy”.

Ponadto Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w dwóch panelach dyskusyjnych, które pozwoliły na omówienie najbardziej problematycznych aspektów. Dodatkowo konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bliższej współpracy pomiędzy przedstawicielami jednostek samorządowych i edukacyjnych z przedstawicielami środowiska biznesowego.

Podczas konferencji wystąpili m.in.: Anna Świebocka-Nerkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP; Nela Tomas – Kierownik Sekcji, Departament Usług Rozwojowych, PARP; Krzysztof Najder – Senior Advisor, Stratosfera by Deloitte; dr Adrianna Lewandowska – Instytut Biznesu Rodzinnego; Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku; Katarzyna Gierczak Grupińska – Prezes Fundacji Firmy Rodzinne.

_MG_2500 _MG_2577 _MG_2581 _MG_2588 _MG_2591 _MG_2609

Na zlecenie Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o. w dniach 1 – 2 lipca br. zorganizowaliśmy dwudniowy HoT startup weekend – event adresowany do społeczności startupowej oraz lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości.

Tematem pierwszego dnia szkolenia stały się zagadnienia obejmujące techniki skutecznej sprzedaży pomysłów i produktów, drugiego – sposoby budowania marki firmy. Event zakończył się pokazem filmu „Anatomia startupu”.

Trwająca impreza obfitowała w szereg praktycznych szkoleń przydatnych zarówno młodym startupowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą jak i doświadczonym przedsiębiorcom.

IMG_2312 IMG_2332

IMG_0939IMG_0956IMG_0958IMG_0964IMG_0967

„RPO! Rozkręcamy Powszechny Optymizm na Warmii i Mazurach”.

To hasło wyjątkowej imprezy plenerowej, która odbyła się 4 czerwca 2016 r. nad jeziorem Ukiel (dla innych znanych pod nazwą Krzywym) w Olsztynie.

Rozpoczeliśmy o godz. 12 atrakcjami dla rodzin z dziećmi. Były dmuchane zjeżdżalnie, warsztaty konstrukcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym roboty piłkarze, budowanie inteligentnego miasta z klocków LEGO, jak również pokazy eksperymentów i doświadczeń naukowych, możliwość odwiedzenia stoisk Beneficjentów oraz liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla małych i dużych.  Od godz. 16.00wystartowaliśmy ze strefą sceny festiwalowej „RPO – pozytywnie rockuje”, na której wystąpili: Traffic Junky, Backward Runners, Shannon, Cuba De Zoo, Big Day. Gwaizadą wieczoru był Marek Piekarczyk.

Piszą i mówią o nas:
http://ro.com.pl/unijny-piknik/01279550
http://olsztyn.wm.pl/361509,Rozkrecali-optymizm-na-plazy.html#axzz4AnVaAUAU

 

Wyniki losowania

W dniu 16 maja 2016 roku o godzinie 12 w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa – Gminy Miasto Rzeszów Rynek 1, 35-064 Rzeszów odbyło się jawne losowanie nagród loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Rzeszowie”.

Wyniki losowania:

Laureat nagrody głównej (nr 1) – Małgorzata F.

Laureat nagrody I-go stopnia (nr 2) – Konrad S.

Laureat nagrody II-go stopnia (nr 3) – Wojciech Ż.

Laureat nagrody III-go stopnia (nr 4) – Sławomir S.

Laureat nagrody IV-go stopnia (nr 5)  – Michał K.

Laureat nagrody V-go stopnia (nr 6) – Łukasz K.

Laureat nagrody VI-go stopnia (nr 7) – Justyna P.

Laureat nagrody VII-go stopnia (nr 8)  – Bolesław P.

Laureat nagrody VIII-go stopnia (nr 9) – Krzysztof K.

Laureat nagrody IX-go stopnia (nr 10) – Maria C.

Laureat rezerwowy nagrody głównej (nr 11) – Katarzyna T.

Laureat rezerwowy  nagrody I-go stopnia (nr 12) – Alina M.

Laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia (nr 13) – Tomasz S.

Laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia (nr 14) – Piotr P.

Laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia (nr 15) – Patrycja G.

Laureat rezerwowy nagrody V-go stopnia (nr 16) – Rafał K.

Laureat rezerwowy nagrody VI-go stopnia (nr 17) – Małgorzata J.

Laureat rezerwowy nagrody VII-go stopnia (nr 18) – Anna W.

Laureat rezerwowy nagrody VIII-go stopnia (nr 19) – Anna M.

Laureat rezerwowy nagrody IX-go stopnia (nr 20) – Jerzy C.

 

Ambasador Województwa Lubelskiego

Tytuł przyznawany jest od 1999 roku osobom, instytucjom oraz firmom, które poprzez swoją działalność w szczególny sposób przyczyniają się do promocji regionu i budowania jego pozytywnego wizerunku w kraju i zagranicą. W tym roku nagrody otrzymali: spółka Pol-Skone, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i prof. Wojciech Załuska.

W sobotę również 11 firm otrzymało certyfikat „Marka Lubelskie”. Jest on przyznawany przedsiębiorstwom, które swoją działalnością budują gospodarkę województwa, tworzą miejsca pracy i produkują najwyższej jakości towary. Do tego grona 39 firm dołączyły: Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach, Spomasz Bełżyce, Vikking KTS z Białej Podlaskiej, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski z Tomaszowa Lubelskiego, Roto okna Dachowe z Lubartowa, apartamenty W Drzewach w Nałęczowie, Łuksja z siedzibą w Łazach oraz lubelskie firmy Verano i Simba.

Wyjątkową oprawę miało tegoroczne rozdanie tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego. Uroczysta gala odbyła się po raz pierwszy w sali widowiskowej Centrum Spotkania Kultur. Gwiazdą wieczoru był zespół DE MONO a galę poprowadził znany konferansjer i satyryk Piotr Bałtroczyk.

 

_KOW3804 2 _KOW3868 2 _KOW4012 2

_KOW4249 2 _KOW4297 2 _KOW4391 2

_KOW4427 2 _KOW4689 2

_KOW5252 2 _KOW5354 2

loteria PIT mieszkam plansza image006

Pobierz regulamin.

loteria PIT rozlicz plansza image007

Pobierz regulamin.

 

Nasz wszechstronny Zespół podjął się w 2015 roku realizacji projektu „Stworzenie i kreacja gospodarczej marki Ryki – część II”. Punktem wyjścia dla kompleksowych działań prowadzonych na rzecz Gminy i Miasta Ryki było stworzenie i wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej. Dzięki systematyczności i profesjonalnemu podejściu naszej kadry stworzyliśmy spójną kampanię przeprowadzoną za pośrednictwem mediów (TV, prasa, radio i Internet, outdoor, ambient media itd.) w kraju i poza jego granicami. Kluczowym elementem kampanii było stworzenie wielojęzycznego filmu promującego walory gospodarcze Gminy i Miasta Ryki. Ponadto w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów stworzyliśmy między innymi interaktywną mapę terenów inwestycyjnych Gminy i Miasta Ryki, rozbudowany, wielojęzyczny internetowy portal gospodarczy Ryk oraz aplikację mobilną „Biznes Nawigator”. Oprócz klasycznych rozwiązań, podczas kampanii zastosowano również innowacyjne rozwiązania. Za pomocą LCD Promotional Video Card (LCD PVC), potencjał gospodarczy Ryk zaprezentowany został 200 inwestorom zagranicznym.

Dzięki umiejętnej komunikacji z Klientem udało nam się w sposób profesjonalny zrealizować wszystkie jego potrzeby.

 

DSC_0213

ryki

 

Święto Funduszy Europejskich w województwie lubelskim

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na stałe wpisują się w kalendarz majowych wydarzeń, na których po prostu warto być. Od 7 do 10 maja na mieszkańców województwa lubelskiego czekało 70 unijnych projektów, które mogli odwiedzić bezpłatnie lub ze zniżką. Kulminacyjnym punktem był Lubelski Dzień Funduszy Europejskich. Z licznych atrakcji przygotowanych na Placu Zamkowym i Błoniach pod Zamkiem skorzystało kilka tysięcy osób.

Po raz drugi Urząd Marszałkowski zorganizował Dni Otwarte Funduszy Europejskich w województwie lubelskim. To święto osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z unijnego wsparcia i zdecydowały się na pokazanie swoich projektów mieszkańcom naszego regionu oraz turystom przebywającym na Lubelszczyźnie. Od 7 do 10 maja czekało na nich ok. 70 inwestycji, które można było odwiedzić nie płacąc za bilet lub ze zniżką. Nierzadko zwiedzający mogli zobaczyć więcej niż na co dzień, np. Arena Lublin zaprezentowała się „od kuchni”. Drzwi do swoich projektów otworzyły także m.in.: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Zespół Zamkowy w Kazimierzu Dolnym, straż pożarna z Krasnegostawu i Tomaszowa Lubelskiego, teatr w Gardzienicach, Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie.

pobrane

Już od 11 lat dzięki środkom unijnym skutecznie rozwijamy nasze województwo. Przypomnę tylko, że na Lubelszczyźnie zrealizowaliśmy ponad 28 tys. projektów w ramach programów operacyjnych uzyskując dofinansowanie na poziomie 18 mld zł. Często nie zdajemy sobie sprawy, że codziennie jadąc nowo wybudowaną drogą, wychodząc z dziećmi na plac zabaw, odwiedzając muzeum, jadąc miejskim rowerem, ucząc się, czy pracując mamy styczność z funduszami europejskimi – komentował Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

9 maja na Placu Zamkowym i Błoniach pod Zamkiem w Lublinie odbył się rodzinny piknik pod hasłem Lubelski Dzień Funduszy Europejskich. Wchodząc do trzech ogromnych namiotów można było przenieść się do malowniczej Doliny Zielawy, odbyć podróż do Magicznych Ogrodów, baśniowej krainy leżącej niedaleko Janowca lub usiąść za perkusją bądź zagrać na gitarze w Rock Music School z Lublina. Prawdziwe oblężenie przeżywało laboratorium Izby Celnej z Białej Podlaskiej, punkty pomiaru ciśnienia krwi, glikozy i masy ciała, kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty Capoeira. Sporą popularnością cieszyły się również badania stóp i fryzjerskie popisy przygotowane przez 4YOU Centrum Rekreacji i Urody ze Świdnika oraz Salon kosmetyczno-fryzjerski „ANNA” z Lublina. Długie kolejki ustawiały się do symulatora dachowania Instytutu Transportu Samochodowego. O tym, co czuje kierowca w sytuacji, gdy jego samochód obraca się wokół własnej osi przekonało się 270 osób, w tym marszałek Sosnowski.

pobrane (1)

Przed namiotami lubelska straż pożarna wspólnie ze służbami medycznymi i policją zaprezentowała specjalistyczny sprzęt, kupiony ze środków europejskich, podczas symulacji akcji ratowniczej po wypadku drogowym. Następnie komisarz Miś rozdawał odblaski, od niedawna niezbędny element naszej garderoby po zmroku.

pobrane (2)

Po 14.00 rozpoczął się blok rozrywkowy. Jako pierwsze wystąpiły młodzieżowe grupy taneczne i teatralne. Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i Regionalnym Programie Operacyjnym. Nagrody, w postaci wejściówek i biletów m.in. do Zoo w Zamościu, Magicznych Ogrodów oraz na przejażdżkę kolejką wąskotorową, wręczył marszałek Sławomir Sosnowski. Następnie przed publicznością pojawił się Mariusz Kałamaga. Poziom dobrego humoru podniósł występ kabaretu Smile, który przyciągnął tłumy Lublinian. Później królował tylko rock. Na scenie zagrali uczniowie i nauczyciele Rock Music School oraz lubelski zespół Enclose, z Juanem Carlosem Cano, zwycięzcą IV edycji „The Voice of Poland”, w składzie.

pobrane (3)

Fot. Kamila Wawrzycka/Facebook Enclose

Równolegle, do 18.00, na Błoniach pod Zamkiem przygotowano plac zabaw dla dzieci. Dmuchane zjeżdżanie, malowanie twarzy oraz zabawa w przeźroczystej kuli utrzymującej się na wodzie były najchętniej odwiedzanymi atrakcjami.

pobrane (4)

O nieplanowaną wcześniej niespodziankę postarał się Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z Aeroklubem Lubelskim, który tuż obok strefy dla najmłodszych, rozstawił dwa balony (Lubelskie. Smakuj życie! oraz Spółdzielnia Mleczarska Ryki), którymi można było wzbić się na kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Z tzw. lotów na uwięzi skorzystało kilkunastu szczęśliwców, którzy złapali breloczki z logo balonu, rzucane w stronę publiczności przez Mariusza Kałamagę.

pobrane (5)

Relację z Lubelskiego Dnia Funduszy Europejskich przeprowadziła TVP Lublin. Według szacunków Plac Zamkowy i Błonia pod Zamkiem odwiedziło kilka tysięcy osób.

pobrane (6)

 

 

Aktualności/Promocje

baner

Aktualności/Konkursy

 „Dajemy Ci więcej”

NAGRODY JUŻ ROZDANE!

W miesiącach październik 2014 r. – styczeń 2015 r. Firma Modart na zlecenie Firmy Danelczyk – dealera Volkswagen zorganizowała i przeprowadziła kampanię promocyjną konkursu „Dajemy Ci więcej”. Konkurs przeznaczony był dla osoby, które  podczas trwania konkursu dokonały zakupu dowolnego pojazdu marki VW oraz wypełniły kupon konkursowy. Zadaniem uczestników była odpowiedź na pytanie „ Jeśli Volkswagen to tylko Danelczyk, ponieważ…”. Kampania informacyjno – reklamowa została przeprowadzona w prasie, radio i na nośnikach billboardowych na terenie całego województwa  Lubelskiego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród pasjonatów motoryzacji.

Finał konkursu odbył się 9 lutego 2015 r. w siedzibie VW Danelczyk. Na uczestników czekały atrakcyjne nagrody w postaci jednotygodniowej, dwuosobowej wycieczki zagranicznej, biżuterii W. Śliwiński oraz voucher o wartości 1 000 zł do wykorzystania w Salonie VW Danelczyk.

DSC_1167DSC_1177DSC_1174DSC_1170

 

Aktualności/Promocje

Seminarium Konsultacje Społeczne – kamień milowy w procesie inwestycyjnym – Biogazownie.

W dniu 20 listopada 2014 roku Firma Modart na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  zrealizowała usługę polegającą na kompleksowej organizacji i obsłudze Seminarium pt. „Konsultacje społeczne – kamień milowy w procesie inwestycyjnym – Biogazownie”, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Targów Lubelskich.

Celem spotkania była prezentacja założeń projektu „Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”.

Zaprezentowano zamierzenia NFOŚi GW w zakresie współfinansowania Odnawialnych Źródeł Energii, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowi w latach 2014-2020, a także przedstawiono biogazownie w perspektywie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z dobrymi praktykami w prawidłowym funkcjonowaniu biogazowi oraz z procesami w nich zachodzącymi.

Na seminarium zaproszeni zostali eksperci z dziedziny Odnawialnych Źródeł Energii: dr inż. Alina Kowalczyk – Juśko z Zakładu Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczego, Jan Wiater – Ekspert Departamentu Strategii i Komunikacji NFOŚiGW, prof. dr hab. Jan Kuś z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – Instytutu Badawczego w Puławach, Prezes Biogazowni w Zaściankach – Henryk Ignaciuk.

Tematy poruszane na seminarium zachęciły uczestników spotkania do aktywnej dyskusji.

 01020405


 

10 września 2014 r. w Muzeum Lubelskim na Zamku zorganizowaliśmy konferencje podsumowującą realizację projektu „Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego” pt. NEO – Nowa Energia dla Lubelszczyzny. Konferencja zgromadziła liczne grono gości, reprezentujących regionalne i krajowe środowiska gospodarcze, naukowe i samorządowe.

 Konferencję otworzył Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z efektywnym wykorzystaniem energii wiatrowej w Województwie Lubelskim oraz nad realizacją Projektu „SYSTEM – SystematyczneZarządzanie Transformacją Energetyczną” w ramach Programu HORYZONT 2020.Ponadto w czasie konferencji został zaprezentowany prototyp kopuły wizualizacyjnej, opracowanej przez ETH Zurich. Podczas zwiedzania kopuły można było się przekonać, jak elektrownie wiatrowe oddziaływają na najbliższe otoczenie i jak ich rozmieszczenie wpływa na ilość wytwarzanej energii.


Jaki jest potencjał branży kreatywnej w województwie lubelskim? Jakie istnieją możliwości współpracy lubelskich designerów z przedsiębiorcami? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczyło nam seminarium „Create it in Lubelskie” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Konferencja odbyła się 21 maja 2014  na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Byli to głównie reprezentanci branży kreatywnej z takich dziedzin jak moda, media, grafika użytkowa, wzornictwo przemysłowe, architektura, jak również przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych związanych z branżą kreatywną i designem.

Konferencję otworzył Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni eksperci zajmujący się tematyką designu. Wśród prelegentów znalazły się takie nazwiska jak: prof. Dobrosław Bagiński – pracownik naukowy Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Pater – kierownik Katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w Lublinie, Tomasz Ćwiek – przedstawiciel firmy Aliplast, Mateusz Kunkiewicz – architekt, projektant, Prezes Fundacji Rozwoju designu LuCreate.

W ramach pierwszej części spotkania zostały poruszone zagadnienia związane z dziedzinami objętymi pojęciem „design”, działaniem twórców między branżami, a także współpracy branży kreatywnej z sektorem produkcyjnym. Zaprezentowane zostały innowacyjne technologie i maszyny opracowane w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej.

Trzon konferencji stanowił panel dyskusyjny. W ożywionej dyskusji udział wzięli: Marszałek – Krzysztof Hetman, Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, jak również Michał Furmanek – przedstawiciel Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Bartłomiej Kożuchowski – architekt, Prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, Anna Wendeker – lubelska projektantka mody, stypendystka Akademii Haute Couture w Walencji, Patryk Góźdź – lubelski projektant wzornictwa.

Panel dyskusyjny niewątpliwie przyniósł odpowiedzi na wiele pytań. Zostały zdiagnozowane potrzeby młodej branży kreatywnej naszego regionu. Przedstawiono konkretne formy wsparcia. Do stymulowania powstawania nowych przedsiębiorstw posłużyć mają niefinansowe i finansowe narzędzia wsparcia. Ponadto zwrócono uwagę na wspieranie kompetencji organizacyjnych, uczestnictwa w sieciach branżowych, współpracy sektorowej i międzysektorowej na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także wykorzystywania nowych technologii oraz metod skutecznego zarządzania.

Celem województwa lubelskiego jest wzmocnienie potencjału istniejących już podmiotów kreatywnych, jak również zwiększenie liczby nowych podmiotów w regionie.

KOnferencja 11 KOnferencja 12 KOnferencja 14KOnferencja 17KOnferencja 18

KOnferencja 20

 


Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WL na placu Zamkowym oraz na błoniach pod zamkiem organizowaliśmy festyn, podczas którego można było m. in. zapoznać się z ofertą organizacji, firm i instytucji z regionu, które skorzystały z unijnego wsparcia. Nie zabrakło także wielkiego tortu, który podzielili przedstawiciele władz samorządowych, a następnie poczęstowali nim uczestniczących w imprezie mieszkańców. Konkursy z nagrodami, testy wiedzy o Unii Europejskiej, pokazy ratownictwa medycznego, strefa zabaw dla dzieci, wizyta w Dolinie Zielawy i Magicznych Ogrodach. Zwieńczeniem wieczoru była szczypta dobrego humoru w wykonaniu kabaretu Świerszczychrząszcz oraz koncerty grup Pawkin i Bracia.. W ten sposób świętowaliśmy 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej na Pl. Zamkowym i Błonach pod Zamkiem w Lublinie. Było pięknie i to nie tylko zasługa pogody. Zobaczcie sami.

 1422602_686536958073686_2469304113646052474_n 1549251_686537624740286_4394957114709159802_n 1897961_686536188073763_6685428816753416925_n 10259034_686537918073590_2356993436497311631_n 10277526_686535578073824_9201667824300863965_n 10303948_686536888073693_3970781958688712992_n 10310645_686537438073638_2799007362322912896_n 10325334_686536584740390_8482030267756909465_n


Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn

w Lublinie

4-6 kwietnia 2014 roku mieliśmy przyjemność zorganizować promocję firmy PGNiG, będącej sponsorem generalnym Reprezentacji Polski w Piłce Ręcznej.
W turnieju wzięły udział zespoły narodowe  z  Białorusi, Czech, Rosji oraz Polski.

Widowisko sportowo-rozrywkowe uświetnione było obecnością gwiazd,  takich jak Artur Siódmiak, zespół UDS i dziecięce cheerleederki z Opola Lubelskiego. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej  przyciągnął do Hali Globus w Lublinie około 10 tysięcy kibiców.


 

DSC_0224

Powstała Lubelska Kraina Mechatroniki

Podczas ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się w Lublinie, 12 lutego 2014 r.,

zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Lubelskiej Krainy Mechatroniki.

Jej tworzenie to wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Lublin, uczelni wyższych, szkół zawodowych i przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Wcześniej ojcami-pomysłodawcami tworzenia takiego projektu byli Jan Hajduk – prezes innowacyjnej firmy Sigma S.A. w Barku pod Lublinem oraz Krzysztof Hetman – marszałek województwa lubelskiego.

Jakkolwiek to nie zabrzmi, Lubelska Kraina Mechatronika ma być tym dla naszego regionu, czym stała się Dolina Lotnicza dla województwa podkarpackiego (żeby nie przywoływać amerykańskiej Doliny Krzemowej…).

– Powstanie Krainy Mechatroniki to jeden z najważniejszych elementów strategii innowacyjności województwa lubelskiego – podkreślił składając swój podpis pod porozumieniem  marszałek Krzysztof Hetman. – Dzięki takim działaniom na rzecz innowacyjności jeszcze bardziej zacieśni się współpraca między lubelskim, i nie tylko, przedstawicielami świata nauki i przedsiębiorcami, którzy będą korzystać z ich wiedzy. Swoją znaczącą rolą ma też do odegrania szkolnictwo zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilu mechatronicznym, których jest już kilka w województwie.

* * *

Porozumienie to początek drogi do stworzenia nowoczesnego projektu, unikatowego w skali kraju a także Europy, a 11 sygnatariuszy wspomnianego memorandum otwiera dla innych zainteresowanych listę chętnych do uczestniczenia w przedsięwzięciu. Niedługo otrzymacie Państwo zaproszenie do współpracy na różnych płaszczyznach: szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego, biznesowej, innowacyjnej…

Nasze działania nie ograniczają się jedynie do Lubelszczyzny. Mamy nadzieję , że przeniosą się na kraj a potem jeszcze dalej. Wszak już teraz są z nami tak znaczący partnerzy jak Wojskowa Akademia Techniczna, uczelnie Sląska, Krakowa….

Sygnatariusze porozumienia o powołaniu Lubelskiej Krainy Mechatroniki

 * Województwo Lubelskie, reprezentowane przez: Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego i Sławomira Sosnowskiego, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego

 * Miasto Lublin, reprezentowane przez: Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin

 * Centrum Badawczo – Rozwojowe HAJDUK Group Sp. z o. o., reprezentowane przez Pawła Hajduka – prezesa zarządu

 * Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A., reprezentowany przez Tomasza Małeckiego – prezesa zarządu

 * Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., reprezentowana przez Zbigniewa Stopę – prezesa zarządu

 * Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie, reprezentowane przez: Jacka Misiuka – dyrektora

 * Politechnika Lubelska, reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko – rektora

 * Sigma S.A., reprezentowana przez Jana Hajduka – prezesa zarządu

 * Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, reprezentowana przez: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka – rektora

 * Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, reprezentowany przez: Elżbietę Hanc – dyrektora

 * Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, reprezentowany przez: Iwonę Szołno – dyrektora.

Lublin, 12 lutego 2014 r.
Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego


 plakat

Serdecznie zapraszamy na koncert pt. „Artyści lubelscy w hołdzie Janowi Pawłowi II” połączony z aukcją dzieł sztuki, który odbędzie się 2 marca 2014 roku o godz. 17.00 w auli im. Kardynała S. Wyszyńskiego KUL w Lublinie przy Al. Racławickich 14. Gwiazdami wieczoru będą Bracia Piotr i Wojciech Cugowscy oraz Magda Welc. Cały dochód z przedsięwzięcia zostanie przekazany na stypendia dla ubogiej, ale uzdolnionej młodzieży.  Koszt jednej cegiełki wynosi 20 zł.

Bilety można nabyć pod adresem:

  1. Misericordia, ul Abramowicka 2, 20-442 Lublin, w godzinach 7-15;
  2. Centrum Jana Pawła II, ul Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, w godzinach 8-14;
  3. Firma Modart, ul. Romera 15, 20-487 Lublin, w godzinach 9-17

Oferta

Partnerzy

PastedImage pobrane (2) pobrane
logo_uż_nowe logo logo_na_niebieskim
MISS POLONIA_B

 

 

Referencje

1 2 7 6  4 3

 

Praca

Firma reklamowa MODART, w związku z rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTÓW

 

WYMAGANIA:

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

OFERUJEMY:

Aplikacje (zawierające list motywacyjny i CV ze zdjęciem) prosimy przesyłać na adres: kierowniksprzedazy@modart.com.pl

Kontakt

Wyślij wiadomość
               

 

 

Wyświetl większą mapę

 

zdjecie_obiektu_LFPnowe pobrane pobrane (2) csr2-logo images logo_swb pobrane (1)